fbpx

XMPIE: VARIABELE DATA PRINTING

Creëer creatieve gepersonaliseerde VDP jobs!

Variabele data printing is de technologie voor het automatisch creëren van gepersonaliseerde/relevante communicatie die ontvangers aanmoedigen om te reageren. Of je het nu gebruikt voor het verwerven van prospecten, verhogen van de verkoop of voor het ondersteunen van de klant beleving. In een wereld van digitale communicatie, blijft print en direct mail uniek in hun vermogen om berichten met impact en stijl te brengen.

De Benefits!

Adobe Logo
Uw
 • Design
ontwerpen

Design professionals kunnen snel en gemakkelijk variabele layouts maken, bewerken en actualiseren, allemaal binnen de industrie-standaard Adobe InDesign, wat de leercurve vermindert.

Uw
 • data
koppelen

Link naar een databestand zoals Excel of CSV om de data te koppelen met text, afbeeldingen of stijl elementen voor het creëren van variabele documenten. Preview mogelijkheden zijn mogelijk voor elke geadresseerde binnen Indesign. Robuusteingebouwde ondersteuningvoorbarcodes om eenvoudig barcodes aan te maken en aan te passen. Industry-standaard barcodes zijn ondersteund zoals, QR Codes, ISBN, GS1 barcodes including Data Bar, KIX en veel meer. Live databanken zoals Oracle, MSSQL, SQL zijn ook ondersteund maar enkel via de server oplossing.

Data
logic
Uw
 • logica
maken

Een eenvoudig, menu-gestuurdeaanpak helptzowelbeginnende als ervarenprofessionalsgegevensdefiniërenals-dananders voorwaardelijkelogica, zonder de noodzaakvoor high-level programmeren. MetdeAudience’ functiekunt u eenvoudigverdelenklantenin verschillendepersona’s, elk met een eigencampagnelogica enregels enmetmessaging enaanbodaangepast aan deeigenschappen enparameters van elk.

Uw
 • output
creëren

Met slechts een paarklikken van de muis, kunt u uwdrukklarebestanden naar uwprint serviceprovider of printerworden verzondenzonder Adobe Indesign te verlaten. uDirectondersteunt een breed scalavanefficiënteoutput formatenwaaronderAdobe®PDF, PDF/VT, AdobePostScript, PPMLen nog veel meer.

create document

ElkeInDesign-documentkan worden gepersonaliseerd. Vervangstatischeafbeeldingen en tekstobjecten metdynamische beeldenen verhalen dievan belang zijn vooruw verschillendeklanten op basis vaneenvoudige regelsenlogica.Werkin InDesignenoutput naarVDPefficiënteoutput formaten.

De Opties!

uImage

Personaliseer uw beelden voor print, e-mail en web!

GebruikXMPieuImageom prachtigevariabele data gestuurdefoto’sof afbeeldingente maken.Ontwerpers werkenmet AdobePhotoshop®ofIllustrator® en kunnenkrachtige, visueel rijke, persoonlijke afbeeldingen engrafischetemplatesproduceren die moeiteloos teintegrerenzijn inprint ofdigitaledocumenten.VisitdeXMPieMarketplaceom kant-en-klare templatesuImage template aan te kopen voor AdobePhotoshop. Deze beelden zijnroyalty-vrij en zijn inclusief allebenodigdeXMPieprint en webbestanden.

uChart

Maak van uwgegevens mooietabellen en grafiekenvoor elk individu.


Pimpde visuelevorm van uwgegevensdoor middel van gepersonaliseerde, ontwerp-rijke, data gedreven grafieken om de aandacht van uw ontvangers vast te leggen. Of u nu financiële gegevens, regionale gegevensofvrijwel elk typezakelijkegegevens tabel heeft, uChartgeeft u detools die nodig zijnom uw boodschap grafisch vorm te geven.

uChart

Demo's Variabele Data Printing

Ontdek hoe variabele data printing de klantervaring kan verbeteren.

Aanvraag demo Variabele Data Printing

Vul het onderstaande formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op om uw gepersonaliseerde demo in te plannen.

  Nieuws

  Onze blog

  Are you ready to grow your business?

  Bel ons op

  Stuur ons een email